Chính sách khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, Dự án đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người dùng vào chất lượng dịch vụ của Dự án. Để thực hiện giải đáp thắc mắc, và khiếu nại, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:
Người dùng khiếu nại về đơn hàng hoặc dịch vụ thông qua các hình thức sau đây:

/ Hotline: 0814 262 088.

/ email: hotro.cskh@tumpbridge.org (thường trực)

/ Mess Fanpage: https://www.facebook.com/Tumpbridge
 

Bước 2:

Bộ phận Hỗ trợ chăm sóc người dùng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của bạn, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại dự án sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người dùng giải quyết các tranh chấp và khiếu nại đó.

Dự án tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người dùng. Vì vậy, mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh hàng hóa đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.  

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến giao dịch tại hệ thống hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trân trọng!

 

© Tump Bridge Revolution™ Project |

A project of © TBR™P| GROUP