id="tumpbridge" class="product">

[SÁCH CHO ĐẶT TRƯỚC - BẢN MỚI] Hướng dẫn khám lâm sàng & hỏi bệnh sử BATES (Ấn bản tái bản lần 1 - Dự kiến phát hành T4/2021)

SKU:1060970842
-15% 629,000₫ 740,000₫
 [SÁCH CHO ĐẶT TRƯỚC - BẢN MỚI] Hướng dẫn khám lâm sàng & hỏi bệnh sử BATES (Ấn bản tái bản lần 1 - Dự kiến phát hành T4/2021)
 [SÁCH CHO ĐẶT TRƯỚC - BẢN MỚI] Hướng dẫn khám lâm sàng & hỏi bệnh sử BATES (Ấn bản tái bản lần 1 - Dự kiến phát hành T4/2021)