Đội ngũ chuyển ngữ

 

Là 1 dự án chuyển ngữ sách ngoại văn Y khoa về ngôn ngữ tiếng việt. Qua 7 năm liên tục làm việc, và áp dụng thay đổi các cách thức làm việc. Hiện tại, chúng mình có một đội ngũ chuyển ngữ chuyên biệt, có năng lực, và làm việc đồng bộ khép kín.

    


Dự án có tổng số 102 con người tham gia. Trong đó, bao gồm có bác sĩ lâm sàng tại các bệnh viện, các sinh viên y khoa các trường đại học Y danh tiếng trong nước; cùng với các thành viên học tập và làm việc ở nước ngoài apply.
Cũng như có sự support về ngôn ngữ từ các thành viên đến từ trường Đại học ngoại thương, Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà nội.

Với việc áp dụng mô hình làm việc khép kín, chuyên nghiệp như 1 công ty dịch thuật chuyên nghiệp của nước ngoài. Hiện các thành viên tham gia được làm việc trong 1 workspace chuyên biệt của dự án, có kênh liên lạc nội bộ công việc riêng, kênh quản lí & đánh giá tiến độ, khối lượng cũng như chất lượng công việc riêng, cũng như lưu trữ, chia sẻ sửa đổi file dự án trên một hệ thống file server dành riêng cho dự án. Điều này góp phần rất lớn vào việc giúp ích và hỗ trợ cho con người của dự án thực hiện công việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với lộ trình tăng trưởng liên tục, chúng mình hi vọng sang nửa đầu năm 2019, có thể nâng con số 102 lên thành 200, để có thể bước đầu tham gia vào 1 dự án lớn hơn mà chúng mình đã lên kế hoạch.

Hi vọng, với việc đầu tư vào con người, thông qua đánh các dự án lớn, xây dựng kênh training nội bộ, cập nhật kiến thức liên tục cho mọi người, cũng như đầu tư vào các công cụ, kỹ thuật và hệ thống hỗ trợ, sẽ góp phần tạo dựng được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, cũng như đào tạo và giúp cho các thành viên trong dự án tiến bộ và trưởng thành qua các mốc thời kì quan trọng.
Với những gì đã làm được, và đang tiến hành, mong rằng có thể góp 1 phần sức nhỏ vào tạo dựng giá trị cho một cộng đồng Y khoa Việt nam lớn mạnh, tịnh tiến được với thế giới.

 

© Tump Bridge Revolution™ Project |

A project of © TBR™P| GROUP